Banner tet am lich

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Chữa ho, ngạt mũi, chảy mũi
Chữa ho

Hai cổ tay giống hai hầu họng
Ho là lạnh cổ ít khi sai
Ngày nay chữa trị bằng xoa nóng
Làm nóng cổ tay hết ho ngay
Đã biết, ai ho ta chữa thử
Trong vòng hai phút kết quả ngay
Nói nhiều chi bằng ta  thực hiện
Chữa rồi mới biết thật là hay !


Chữa ngạt mũi

Ngạt mũi khó chịu lắm thay
Dùng hai ngón tay gữa và trỏ
Để song song kéo từ chân tóc trán
Suống hai đầu mày* phương thẳng ngay
Ba mươi lần kéo đều như vậy
Mũi thông ngay như phương thuốc diệu kỳ
Nếu ai Ngạt mũi nên thử  “đi”
Chưa thông mấy xin ba mươi lần kéo lại
Nếu  kéo nhiều hơn tắc lại ban đầu
Và  còn ngạt xin bốn giờ sau kéo lại!


Chữa chảy mũi

Chảy mũi khó chịu lắm thay
Chẳng khác gì thương thầm khóc trộm
Sụt  xa sụt  xịt  đêm, lẫn  ngày
Nên biết ngay dùng tay, ngón gữa và ngón trỏ
Đẩy từ hai đầu mày* lên chân tóc trán
Ba mươi lần đẩy chớ nhiều hơn
Đẩy nhẹ ta thấy điều thú vị
Mũi lại bình thường như thường khi
Mũi chưa hết chảy xin đẩy lại
Thêm,  đếm ba mươi lần chớ đếm sai !


Ghi chú:  -  Đúc kết từ các sinh huyệt Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Của GS TSKH  Bùi Quốc Châu ( Chữa bệnh không dùng thuốc), do môn sinh Nguyễn Mỹ Bảy phiên thơ, còn nhiều bài chữa đơn giản có thể hướng dẫn người bị bệnh chữa một số bệnh từ xa.
-         Mày * Ý nói hai đầu lông mày
-         Hai ngón tay kéo hoặc đẩy theo hai mũi tên ở hình trên
-         Dùng ngón tay cái nọ xoa cho cổ tay kia, hoặc dán salonpat tai hai điểm đánh dấu trên
                                                                                              Theo Nguyễn Mỹ Bảy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét